1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο 3ο Εξάμηνο
Μαθηματικά Ι Μαθηματικά ΙI Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (I) Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (II)
Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός I Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Λογιστική ΙΙ Βάσεις Δεδομένων
Λογιστική Ι Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία Προγραμματισμός ΙΙ
Σύγχρονες Τάσεις και Θέματα στη Διοίκηση και Τεχνολογία
4ο Εξάμηνο 5ο Εξάμηνο Μαθήματα Erasmus
Μαθηματικός Προγραμματισμός Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων Χειμερινό Εξάμηνο
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη Διοικητική Επιστήμη Modern Enterprise Information Systems
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία Managerial Decision Making
Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Οργανωσιακή Ψυχολογία Innovation in Organizations: Knowledge, Creativity and the Processes of Innovation
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων Ανάπτυξη και Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων Information Resource Management
Εαρινό Εξάμηνο
Production & Operations Management
Applied Software Engineering
Management of Information Systems
Κατευθύνσεις Σπουδών
6ο Εξάμηνο 7ο Εξάμηνο 8ο Εξάμηνο
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Επιχειρηματικότητα Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Οργανωσιακή Θεωρία
Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Χρηματοοικονομική Μηχανική Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων
Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή Διαχείριση Πληροφοριακών Πόρων Πρακτική Άσκηση - Πτυχιακή Εργασία
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών και Συστημάτων Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων
Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων
Τεχνολογία Λογισμικού στην Πράξη Ηλεκτρονική Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης
Διοίκηση Ποιότητας
Θέματα Στρατηγικής και Καινοτομίας
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στη Ψηφιακή Εποχή
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου
Στοχαστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων
Ανάλυση Επενδύσεων
Θέματα Ηθικής και Υπευθυνότητας Επιχειρήσεων
Επιχειρηματική Αναλυτική και Τεχνολογίες Εξατομίκευσης
Αγγλικά VI
Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
Εκπόνηση Εργασίας (εαρινό εξάμηνο) Ανάπτυξη και Σχεδίαση Κινητών Εφαρμογών
Εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση
Εκπόνηση Εργασίας (χειμερινό εξάμηνο)
Διδακτορικό Πρόγραμμα
Υποχρεωτικά Επιλογής
Ερευνητική Μεθοδολογία Ερευνητικά Θέματα στην Επιχειρηματικότητα
Οργανωσιακή Θεωρία Eρευνητικά Θέματα και Μεθοδολογίες στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Ερευνητικά Θέματα στη Στρατηγική και Διακυβέρνηση
Θεωρίες Οργανωσιακής Αλλαγής και Καινοτομίας
Ερευνητικά Θέματα και Μεθοδολογίες στη Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών
Ενοποιημένες Μέθοδοι Βελτιστοποίησης
Μεθοδολογία Έρευνας Σύγχρονων Προσεγγίσεων της Ηγεσίας
Θέματα Έρευνας και Μεθοδολογίας στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά/Ψυχολογία

AUEB Open Courses
Διοίκηση Τεχνολογίας Διοίκηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών