1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο 3ο Εξάμηνο
Μαθηματικά Ι Μαθηματικά ΙI Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (I) Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (II)
Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός I Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Λογιστική ΙΙ Βάσεις Δεδομένων
Λογιστική Ι Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία Προγραμματισμός ΙΙ
Σύγχρονες Τάσεις και Θέματα στη Διοίκηση και Τεχνολογία
4ο Εξάμηνο 5ο Εξάμηνο Μαθήματα Erasmus
Μαθηματικός Προγραμματισμός Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (Α-Λ) Χειμερινό Εξάμηνο
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (Μ-Ω) Modern Enterprise Information Systems
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη Διοικητική Επιστήμη Managerial Decision Making
Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία Innovation in Organizations: Knowledge, Creativity and the Processes of Innovation
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων Οργανωσιακή Ψυχολογία Information Resource Management
Ανάπτυξη και Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων Εαρινό Εξάμηνο
Production & Operations Management
Applied Software Engineering
Management of Information Systems
Κατευθύνσεις Σπουδών
6ο Εξάμηνο 7ο Εξάμηνο 8ο Εξάμηνο
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Επιχειρηματικότητα Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων
Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Χρηματοοικονομική Μηχανική Πρακτική Άσκηση - Πτυχιακή Εργασία
Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή Διαχείριση Πληροφοριακών Πόρων
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών και Συστημάτων Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων
Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων
Τεχνολογία Λογισμικού στην Πράξη Ηλεκτρονική Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης
Διοίκηση Ποιότητας
Θέματα Στρατηγικής και Καινοτομίας
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στη Ψηφιακή Εποχή
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου
Στοχαστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων
Ανάλυση Επενδύσεων
Θέματα Ηθικής και Υπευθυνότητας Επιχειρήσεων
Επιχειρηματική Αναλυτική και Τεχνολογίες Εξατομίκευσης
Ανάπτυξη Αξιόπιστου και Ασφαλούς Λογισμικού
Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
Αγγλικά VI
Ανάπτυξη και Σχεδίαση Κινητών Εφαρμογών
Εκπόνηση Εργασίας (εαρινό εξάμηνο) Εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση
Εκπόνηση Εργασίας (χειμερινό εξάμηνο)
Διδακτορικό Πρόγραμμα
Υποχρεωτικά Επιλογής
Ερευνητική Μεθοδολογία Ερευνητικά Θέματα στην Επιχειρηματικότητα
Οργανωσιακή Θεωρία Eρευνητικά Θέματα και Μεθοδολογίες στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Ερευνητικά Θέματα στη Στρατηγική και Διακυβέρνηση
Θεωρίες Οργανωσιακής Αλλαγής και Καινοτομίας
Ερευνητικά Θέματα και Μεθοδολογίες στη Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών
Ενοποιημένες Μέθοδοι Βελτιστοποίησης
Μεθοδολογία Έρευνας Σύγχρονων Προσεγγίσεων της Ηγεσίας
Θέματα Έρευνας και Μεθοδολογίας στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά/Ψυχολογία

AUEB Open Courses
Διοίκηση Τεχνολογίας Διοίκηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών