1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο 3ο Εξάμηνο
Μαθηματικά Ι Μαθηματικά ΙI Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (I) Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (II)
Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός I Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Λογιστική ΙΙ Βάσεις Δεδομένων
Λογιστική Ι Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία Προγραμματισμός ΙΙ
Σύγχρονες Τάσεις και Θέματα στη Διοίκηση και Τεχνολογία
4ο Εξάμηνο 5ο Εξάμηνο Μαθήματα Erasmus
Μαθηματικός Προγραμματισμός Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων Χειμερινό Εξάμηνο
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη Διοικητική Επιστήμη Modern Enterprise Information Systems
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία Managerial Decision Making
Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Οργανωσιακή Ψυχολογία Management of Information Systems
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων Ανάπτυξη και Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων Innovation in Organizations: Knowledge, Creativity and the Processes of Innovation
Information Resource Management
Εαρινό Εξάμηνο
Production & Operations Management
Applied Software Engineering

Κατευθύνσεις Σπουδών
6ο Εξάμηνο 7ο Εξάμηνο 8ο Εξάμηνο
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Επιχειρηματικότητα (Α-Λ)
Επιχειρηματικότητα (Μ-Ω)
Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Οργανωσιακή Θεωρία
Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Χρηματοοικονομική Μηχανική Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων
Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή Διαχείριση Πληροφοριακών Πόρων Πρακτική Άσκηση - Πτυχιακή Εργασία
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών και Συστημάτων Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων
Τεχνολογία Λογισμικού στην Πράξη Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων
Διοίκηση Ποιότητας Ηλεκτρονική Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην Ψηφιακή Εποχή Θέματα Στρατηγικής και Καινοτομίας
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων
Στοχαστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
Ανάπτυξη Αξιόπιστου και Ασφαλούς Λογισμικού
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων
Ανάλυση Επενδύσεων
Θέματα Ηθικής και Υπευθυνότητας Επιχειρήσεων Επιχειρηματική Αναλυτική και Τεχνολογίες Εξατομίκευσης
Αγγλικά VI
Ειδικές Προσεγγίσεις της Ηγεσίας
Εκπόνηση Εργασίας (εαρινό εξάμηνο)
Εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση
Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
Ανάπτυξη και Σχεδίαση Κινητών Εφαρμογών
Ανάπτυξη Απασχολησιμότητας στην Ψηφιακή Εποχή
Εκπόνηση Εργασίας (χειμερινό εξάμηνο)

Διδακτορικό Πρόγραμμα
Υποχρεωτικά Επιλογής
Ερευνητική Μεθοδολογία Ερευνητικά Θέματα στην Επιχειρηματικότητα
Οργανωσιακή Θεωρία Eρευνητικά Θέματα και Μεθοδολογίες στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Ερευνητικά Θέματα στη Στρατηγική και Διακυβέρνηση
Θεωρίες Οργανωσιακής Αλλαγής και Καινοτομίας
Ερευνητικά Θέματα και Μεθοδολογίες στη Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών
Ενοποιημένες Μέθοδοι Βελτιστοποίησης
Μεθοδολογία Έρευνας Σύγχρονων Προσεγγίσεων της Ηγεσίας
Θέματα Έρευνας και Μεθοδολογίας στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά/Ψυχολογία

AUEB Open Courses
Διοίκηση Τεχνολογίας Διοίκηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών